Betalingen utføres via en enkel

bankoverføring fra din nettbank,

 eller kort og kontant på kontoret.

kortkasse

 

 

 

 

 

 

 

SUM skal overføres ved start av opplæring til konto.nr:
6105 0548 847
HUSK Å MERKE MED ELEVENS NAVN!