Myndighetene har bestemt at alle opplæringsinstitusjoner må stenge grunnet Korona spredningsfaren! Alle kjøretimer og kurs utgår derfor helt inntil videre informasjon foreligger. Vi treffes på telefon mellom kl. 11-13 mandag til torsdag!