Kjøreruter

Å øvelseskjøre mye er viktig for at du skal bli en sikker trafikant som unngår ulykker.
For at du skal få øvd nok, vil mesteparten av øvelseskjøringen måtte skje privat.
Hvor du øvelseskjører må velges etter hvor langt du er kommet i opplæringen.
Unngå øving i tett trafikk og høy fart før du er god nok til å følge trafikkrytmen.
Kjørerutene under er ment for deg som er ferdig med trinn 4.

 

Kjørerute 1

 Kjørerute 2